Koła zębate Bydgoszcz Toruń cała Polska


Koło zębate jest to część mechanizmu lub maszyny, służąca do przenoszenia ruchu bez poślizgu za pomocą zębów rozmieszczonych na obwodach dwóch współpracujących kół.

Para lub większa liczba zazębiających się ze sobą kół zębatych tworzy przekładnię zębatą.

Koło zębate składa się z wieńca zębatego oraz części łączących wieniec z wałem lub piastą.

 

Klasyfikacja kół zębatych.

Zależnie od kształtu wieńca, koła zębate dzielimy na:
1.Koła walcowe:
a) o zębach prostych
b) o zębach skośnych
c) o zębach daszkowych
d) o zębach łukowych 

2.Koła stożkowe:
a) o zębach prostych
b) o zębach skośnych
c) o zębach łukowych

Zarówno koła walcowe jak i stożkowe mogą mieć uzębienie zewnętrzne jak i wewnętrzne.

 

Klasyfikacja przekładni zębatych.

Zależnie od wzajemnego położenia osi kół rozróżniamy przekładnie:
1.Równoległe
2.Kątowe
3.Wichrowate

Ze względu na kształt kół przekładnie o osiach równoległych zwane są przekładniami walcowymi, a przekładnie o osiach przecinających się stożkowymi.
Szczególną postacią przekładni zębatej wichrowatej jest przekładnia ślimakowa, umożliwiająca przenoszenie ruchu między wałami wichrowatymi prostopadłymi.
Przekładnie mogą tworzyć koła zębate o uzębieniu zewnętrznym i wówczas przekładnie takie nazywamy przekładniami zewnętrznymi. Jeżeli przekładnię tworzą koła, jedno o uzębieniu wewnętrznym, drugie - zewnętrznym, to przekładnie takie nazywamy przekładniami wewnętrznymi.
Odmianę przekładni równoległej stanowi przekładnia z zębatką prostą, którą nazywamy przekładnią zębatkową.

 

Koła zębate mogą być wykonane na podstawie rysunków technicznych jak i również na podstawie zużytego koła dostarczonego przez klienta. Na terenie Bydgoszcz Toruń cała Polska